SAD - zimní deprese

SAD - zimní deprese

Dvě osoby v jednom těle – tak si připadají lidé, kteří trpí sezónní afektivní poruchou neboli SAD, u nás zvanou „zimní deprese“. Zatímco na jaře a v létě jsou výkonní, plní energie, společenští, komunikativní a aktivní, v chladné polovině roku trpí extrémní únavou, spavostí či poruchami nálad, zhoršuje se jim paměť, soustředění i pracovní výkonnost, ztrácejí zájem o sex a jakékoliv kontakty s druhými lidmi.

Je to afektivní porucha způsobená dlouhodobějším nedostatkem denního světla. Děje se tak především od jara do podzimu, kdy se den krátí a tím se náš kontakt s denním světlem výrazně snižuje. Světlo, pochopitelně to sluneční, potřebujeme stejně jako např. vodu nebo kyslík. Podporuje hormonální výměnu, syntézu vitamínů (např. vitamín ,,D, - prevence proti osteoporóze),  ale  především je našim zdrojem energie a to proto, že podporuje sekreci serotoninu, někdy také nazvanému hormonu štěstí, jak se mu lidově říká. Serotonin hraje při léčbě SAD. významnou roli. Čím více  serotoninu naše tělo produkuje, tím více jsme potom aktivnější, soustředěnější. Celkově podporuje naše myšlení a kreativitu. Daleko lépe se nám potom komunikuje s okolím a v aktivní části dne jsme daleko výkonnější.

Kdo je ohrožen?  My všichni, protože to je do jisté míry nemoc generační. Zatím co v minulosti jsme venku trávili daleko více času, dnes je tomu přesně naopak, což je částečně způsobeno hlavně stále stoupajícími nároky na naši práci. Ohroženi jsou například  lidé, kteří pracují  v různých časových pásmech (piloti), dále lidé pracující na směny a nebo například lidé vykonávající  psychicky náročná povolání mnohdy také spojené s zvýšenou administrativou (zdravotníci, manažeři, programátoři, účetní, operátoři, dispečeři apod.). Největší procento lidí s SAD ovšem tvoří naši senioři , tělesně postižení lidé popř. lidé s mentálním postižením. Mimo jiné je to proto, že mají tendenci spadnout do jakéhosi bludného kruhu, ze kterého se jen těžko dostávají ven. Je to tak, že tyto ohrožené skupiny lidí jsou svým způsobem omezeni při pobytu venku, a proto se jim přirozeného světla nedostává v dostatečném množství. Takovéto osoby jsou třeba v zařízeních s nějakým zvláštním režimem, nebo jsou jednoduše odkázáni na cizí pomoc. Ale ani pokud jsou tito lidé samostatní, neznamená to, že jim pohyb nečiní žádné potíže. Je potom logické, že  netráví většinu času venku v přirozeném prostředí, kde by to pro jejich správné fungování organismu bylo nejlepší, ale jednoduše se uchylují k pohodlí svých domovů, ústavů atd. O to větší je to problém, že u starších lidí jsou procesy související s hormonální výměnou nebo syntézou vitamínů do značné míry zpomalené. Měli by proto trávit daleko více času venku, než tomu ve skutečnosti je. Následkem nedostatku přirozeného denního světla je nižší sekrece serotoninu, což vede k tomu, že začínají být apatičtí, přestávají komunikovat a pociťují známky únavy i v hodinách, ve kterých jsou v letních měsících obvykle daleko aktivnější. Tento pocit únavy se snaží kompenzovat  tím, že jednoduše začínají více spát, v domnění, že pokud více spím, více si odpočinu. Podřimují přes den, nejprve přestávají být aktivní fyzicky a po té i mentálně. U těchto lidí dochází k rozhození jejich biologických hodin. Také vzniká nerovnováha mezi tvorbou Serotoninu a Melatoninu. Toto vše je vede právě k tomu pomyslnému bludnému kruhu. Tito lidé mohou navíc trpět chronickým únavovým syndromem (C.F.S.), nebo fibromyalgií (FM), což bývá velice často průvodním jevem zimních depresí.  Poprvé si souvislosti mezi těmito syndromy a světlem všiml Dr. Jacob Teitelbaum a ačkoli je lékař (internista), nikoli však výzkumník, začal s úspěchem pacientům doporučovat světelnou terapii. Dodnes paří k předním odborníkům, zabývající se především unavovými syndromy a jejich léčbou. Autor bestselleru "From Fatigued to Fantastic!"

Pozdější výzkumy tuto teorii potvrdily. Další významnou osobností v tomto oboru byl bezpochyby německý profesor Fritz Hollwich. Ve své vědecké práci mimo jiné dospěl k závěru, že při používání běžných  zářivek má člověk v krvi vyšší hladinu ACTH v krvi a kortizolu (stresový hormon). Na základě jeho práce pak byly ve zdravotnických  zařízeních v Německu obyčejné bílé zářivky zakázány.  Jacob Liberman ,O.D., Ph.Dr (Světlo - Lék budoucnosti),  byl rovněž velice uznávaným odborníkem v oblasti fototerapie. Z výsledku studií je tedy patrné jak předcházet, ale i velice efektivně léčit tyto poruchy za pomocí plnospektrálního  osvětlení. Někdy také označované, jako osvětlení zdravé. Je to mimo jiné také proto, že na rozdíl od ostatních metod léčby, léčba světlem je bez jakýchkoli vedlejších účinků. 

Co dělat? Dopřát si plné spektrum. Pokud jde o prevenci, nejlepší variantou je vybavit naše pracoviště kvalitním plnospektrálním osvětlením. Když si uvědomíme, že v práci dnes trávíme většinu z aktivní části dne je naprosto logické, že právě našemu pracovišti bychom měli věnovat největší pozornost. Kvalitní osvětlení např. v podobě plnospektrálních trubicových zářivek eventuelně doplněnou o naše  stojanové či stolní lampy, které jsou rovněž vybaveny plnospektrálními zdroji, uleví nejenom našemu zraku, ale bude i tou nejlepší prevencí proti ostatním neblahým vlivům pramenící z nedostatku přirozeného  denního světla. Tou další možností jak si dopřát svou dávku plného spektra jsou potom světelné simulátory, nebo také simulátory sluníčka, jak se jim lidově říká.

Tou poslední možností je fototerapie. Byl to právě Dr. Norman E. Rosenthal, jihoafrický psychiatr, autor několika studií o SAD a jeho efektivním potlačením symptomů za pomocí fototerapie, který velkou měrou přispěl k prosazení této zcela revoluční léčby. Dnes již existují některá zařízení, která jsou vybavena tzv. fototerapeutickými místnostmi kde pobyt v takové místnosti je svým účinkem nejefektivnější. Můžeme je najít např. v rehabilitačních zařízeních, hotelích a zařízeních lázeňského typu. Najdeme je také v zařízeních ústavní sociální péče jako jsou domovy pro seniory, kde jsou fototerapeutické místnosti v boji proti SAD hojně a s úspěchem využívány. Tam mohou být také doplněny o prvky spojené s relaxací, což přispívá i k jejich variabilitě. V rámci našich služeb Vám při návrhu takovýchto místností, ale i jiných řešení rádi pomůžeme.

Publikováno 2014-12-02 Fototerapie 0 1274

Okomentovat

Musíte být přihlášen, abyste mohli psát komentáře.

Blog kategorie

Nedávné komentáře

Žádné komentáře

Vyhledávání článků

Porovnat 0
předch.
další